Projekt: Koncept vizuálnej identity

Agentúra: STUDIO ECHT

Rok: 2022

Koncept vizuálnej identity pre spoločnosť zameranú na technológie a kódovanie. Navrhli sme flexibilnú identitu založenú na geometrických tvaroch, ktorá poskytuje značke široké spektrum využití.