Projekt: EXHIBITION Poster design

Klient: VISUAL ARTIST LENA ZAK

Rok: 2023

Našou úlohou bolo vytvoriť art postery pre pop-up event s názvom Garage Takeover vizuálnej umelkyne Leny Zak, v ktorom premenila industriálny priestor garáže na výstavu jej abstraktného umenia.