Projekt: CODE GENERATED ART PRINTS

Klient: Mullenlowe ggk

Rok: 2022

Cieľom bolo vytvoriť na konci roka unikátne plagáty pre klientov agentúry, ktoré by ukazovali rôzne pohľady na molekulu dopamínu ako metaforu úspechu a motivácie.

Vyvinuli sme kódované umelecké plagáty, ktoré by ukazovali nekonečné variácie tejto 3D molekuly, a potom sme ich vytlačili ako vysokokvalitné printy. Každý z nich jedinečný.

Kód bol vyvinutý v javascripte v kreatívnom kódovacom nástroji Processing. Urobili sme snímku molekuly dopamínu, rozdelili sme ju na 3D časticový systém a náhodne sme ju otáčali, zmenšovali a deformovali, aby po vykonaní vytvorila nekonečné množstvo abstraktných vizuálnych kompozícií.