Projekt: experimental poster generator

Klient: self

Rok: 2020

Prišli sme s experimentálnym nápadom vytvoriť generátor náhodných grafických posterov – Monotone Platform. Navrhnuté a kódované inhouse.

Generátor berie prvky z niektorých našich predchádzajúcich grafík a skladá ich dohromady, aby vytvoril jedinečnú kompozíciu pri každom spustení.

Ak si vyberiete dizajn, ktorý sa vám páči, môžete si ho stiahnuť ako tlačové PDF s kompletnými orezovými značkami alebo ako tapetu pre váš telefón.

Každá relácia generovania priraďuje jedinečné sériové číslo. Dodnes sme cca na č. 75 000.

Pre tento projekt sme vytvorili aj špeciálne vygenerované merch tričko + AR filter, ktorý umiestni grafické prvky trička do 3D priestoru.

Prvky z grafického generátora boli použité aj pri vývoji cyklistického dresu v spolupráci s lifestylovou značkou oblečenia Pigscode.